Ο κήπος

Ο κήπος μας αγκαλιάζει τον ξενώνα με εδώδιμη βλάστηση, φυτά και δέντρα οπωροφόρα και καλοπιστικά, καθώς και καταπράσινο γρασίδι. Καρυδιές και πλατάνια δεσπόζουν στο φυσικό τους χώρο, ανάμεσα στα περιβόλια, τα οποία έδωσαν και το τοπωνύμιο στην περιοχή, η οποία ονομάζεται Ράχη-Περιβόλια, δηλ. εύφορο ποτιστικό ύψωμα πάνω σε εντυπωσιακό βράχο ύψους 20 μ., που δεσπόζει πάνω από την κοιλάδα του "Ελισσώνα".

Τριανταφυλλιές, δάφνες, λεβάντες, μανώλιες, κυπαρίσια, μουριές, κουτσουπιές και πολλοί θάμνοι περιζώνουν το κτίριο και τις αυλές του.

Η καλαίσθητη ξύλινη περίφραξη και πολλές πινακίδες με βοτανικές πληροφορίες έχουν κατασκευαστεί με την βοήεια ασκούμενων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης "Leonardo da Vinci". 

Το οικόπεδο των 6 στρεμμάτων ποτίζεται από το νερό άρδευσης που περισσεύει από την Πάνω Βρύση, συμπεριλαμβανομένου και του βιολογικού περιβολιού μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το σύστημα Βιολογικού Καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων βοηθάει στην άρδευση, για να μην πάει χαμένος ο σεβαστός όγκος νερού χρήσης του ξενώνα.